Winkelruimte 165 te Loosdrecht

Huurprijs: € 975,- p.m.
SERVICEKOSTEN: € 125,- p.m.

Kenmerken
Hoofdfunctie
Hoofdfunctie: Kantoorruimte
Oppervlakte: 70 m.In units vanaf: 70 m.
Aantal verdiepingen: Voorzieningen: Te openen ramen, verwarming
Meetcertificaat aanwezig: Ja

Functie
Functie: Winkelruimte
Oppervlakte: 70 m.
In units vanaf: 70 m.
Verkoop vloeroppervlakte: 70 m.
Frontbreedte: 967 cm
Welstandsklasse: B1
Publieksgerichte dienstverlening: Ja
Detailhandel: Ja
Showroom: Ja

Te midden van het levendige watersportgebied van Oud-Loosdrecht, bieden wij te huur aan de kantoor-/winkelunit ter grootte van ca. 70 m2. Het object is recentelijk gemoderniseerd en o.a. voorzien van een nieuwe entreepui, nieuwe (Nefit) gas c.v. ketel en led-verlichting.

Mede dankzij de directe ligging aan de Oud-Loosdrechtsedijk beschikt dit object een zeer hoge attentiewaarde. Bij uitstek geschikt voor bedrijven actief in de watersport c.q. botenbranche.
Indien gewenst kan de naastgelegen bedrijfsruimte ter grootte van ca. 100 m2 worden bijgehuurd.

Een NEN2580 meetrapportage is beschikbaar.

PARKEREN
Er zijn algemene bezoekersplaatsen op het binnenterrein, waarbij huurder de mogelijkheid heeft om parkeerplaatsen bij te huren op een afgesloten (middels slagboom) parkeerterrein bij de waterkant. Huurprijs per plaats € 350,– excl. BTW op jaarbasis.

OPLEVERINGSNIVEAU
Oplevering geschiedt in de huidige staat, inclusief onder meer de navolgende voorzieningen:
• betonvloer v.v. coating*;
• vrije hoogte ca. 2,4 meter;
• nieuwe entreepui;
• twee schuifpuien in de voorgevel;
• toilet (gemeenschappelijk);
• systeemplafond met LED-verlichting*;
• nieuwe Nefit HR gas c.v. ketel;
• tussenmeter gas en elektra aanwezig.

De in dit artikel aangeduide voorzieningen met een * worden om niet ter beschikking gesteld. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoording ten aanzien van deze zaken of voorzieningen. De kosten van onderhoud, herstel en/of vervanging komen voor rekening van de huurder.

BESTEMMING
De huidige bestemming betreft “Recreatie”. Volgens deze bestemming zijn toegestaan de navolgende vormen van kantoor -/winkelgebruik behorende tot: dagrecreatie, watersport, recreatievaart en ligplaatsen voor pleziervaartuigen.

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraagt € 975,– per maand, exclusief BTW en servicekosten.

SERVICEKOSTEN
Het voorschotbedrag op de servicekosten bedraagt € 125,– per maand, excl. BTW voor het gebruik van energie en water, schoonmaakkosten (algemene) toiletgroep, onderhoud buitenterrein en het jaarlijkse onderhoud van de C.V. ketel. Er zijn tussenmeters aanwezig voor elektra en gas. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de levering van de communicatieve diensten.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

HUURPERIODE
5 jaar met 5 optiejaren, waarbij in overleg tussen partijen kortere termijnen bespreekbaar zijn.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 maanden.

AANVAARDING
In overleg, kan snel.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ juli 2012) voor bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.
Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.
Deze documentatie kan derhalve niet als een aanbieding worden beschouwd