Loods

Huurprijs: € 925,- p.m. SERVICEKOSTEN: € 100,- p.m.

Kenmerken
Hoofdfunctie
Hoofdfunctie: Bedrijfsruimte
Voorzieningen: Overheaddeuren, betonvloer
Prijs: € 925,-
BTW belast: Ja
Oppervlakte: 100 m.
In units vanaf: 100 m.
Vloerbelasting: 1000 kg/m.

Te huur aangeboden multifunctionele bedrijfsruimte ter grootte van ca. 100 m., onderdeel uitmakend van Jachthaven Unitex te Loosdrecht.

Het gehele object is recentelijk voorzien van een nieuwe frisse buitengevelbeplating. Tevens is door de huidige eigenaar geinvesteerd in een nieuwe (Nefit) c.v. ketel.

Gezien de ligging aan de Oud Loosdrechtsedijk en de eerste plas, is dit object uitermate geschikt voor bedrijven actief in de watersport c.q. botenbranche.

Indien gewenst kan de naastgelegen winkel-/kantoorruimte ter grootte van ca. 70 m. worden bijgehuurd.

Een NEN2580 meetrapportage is beschikbaar.

OPLEVERINGSNIVEAU
De bedrijfsruimte zal worden opgeleverd in de huidige staat ‘as-is’, onder andere voorzien van:
• overheaddeur (handmatig bediend, ca. 4,5 m breed x ca. 4 m hoog);
• separate loopdeur;
• toiletvoorziening (gemeenschappelijk)
• verwarming middels gas c.v. ketel en radiatoren.

PARKEREN
Er zijn algemene bezoekersplaatsen op het binnenterrein, waarbij huurder de mogelijkheid heeft om parkeerplaatsen bij te huren op een afgesloten (middels slagboom) parkeerterrein bij de waterkant. Huurprijs per plaats € 350,– excl. BTW op jaarbasis.

BESTEMMING
De huidige bestemming betreft “Recreatie”. Volgens deze bestemming zijn toegestaan de navolgende vormen van bedrijfsmatig gebruik behorende tot: dagrecreatie; watersport en recreatievaart; ligplaatsen voor pleziervaartuigen.

AANVANGSHUURPRIJS
De huurprijs bedraagt € 925,– per maand, excl. BTW en servicekosten.

SERVICEKOSTEN
Huurder is een voorschotbedrag op de servicekosten verschuldigd ter hoogte van € 100,– per maand, excl. BTW voor het gebruik van energie en water, schoonmaakkosten toiletgroep, onderhoud buitenterrein en het jaarlijke onderhoud van de C.V. ketel Er zijn tussenmeters aanwezig voor elektra en gas. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de levering van de
communicatieve diensten.

HUURTERMIJN
Bij voorkeur 5 jaar + 5 optiejaren, waarbij kortere termijnen bespreekbaar zijn.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

AANVAARDING
In overleg, kan snel.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 30-01-2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.