Kantoor 165D

Kantoor 165D ligt op het terrein van de Jachthaven Unitex en is te huur. Men woont op een locatie met een adembenemend uitzicht over de Jachthaven. Oppervlakte kantoor van ca. 90 m2 met één parkeerplaats. Huurprijs € 1100 exclusief btw en servicekosten € 150 per maand (21% BTW van toepassing) per maand.

Huurprijs: € 1.100,- p.m.
SERVICEKOSTEN: € 150,- p.m.

Kenmerken
Hoofdfunctie
Hoofdfunctie: Kantoorruimte
Oppervlakte: 90 m.
In units vanaf: 90 m.
Aantal verdiepingen: 1
Voorzieningen: Te openen ramen, verwarming
Meetcertificaat aanwezig: Ja

Te huur aangeboden kantoor met bedrijfsruimte ter grootte van in totaal ca. 90 m. (voorheen in gebruik bij Rederij Wolfrat), onderdeel uitmakend van Jachthaven Unitex te Loosdrecht. In de jachthaven bieden wij eveneens twee riante ligplaatsen te huur aan met een afmeting van circa 4 tot 5 meter breed x 16 tot 20 meter lang. Het object bestaat uit 4 separate ruimtes, waarvan één ruimte voorheen in gebruik was als keukenruimte en de overige als kantoorruimte. Dit maakt dit object geschikt voor bijvoorbeeld een cateringbedrijf.

Recentelijk is het geheel voorzien van een nieuwe frisse buitengevelbeplating.

Gezien de ligging aan de Oud Loosdrechtsedijk en de eerste plas, is dit object uitermate geschikt voor bedrijven actief in de watersport c.q.
botenbranche.

OPLEVERINGSNIVEAU
De oplevering geschiedt in de huidige staat ‘as-is’, inclusief onder andere:
• huidige vloerafwerking middels plavuizen en deels laminaat*;
• systeemplafonds met LED verlichting*;
• eigen toiletvoorziening;
• kook/wasruimte;
• verwarming middels gas c.v. ketel en radiatoren.

De in dit artikel aangeduide voorzieningen met een * worden om niet ter beschikking gesteld. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoording ten aanzien van deze zaken of voorzieningen. De kosten van onderhoud, herstel en/of vervanging komen voor rekening van de huurder.

PARKEREN
Er zijn algemene bezoekersplaatsen op het binnenterrein, waarbij huurder de mogelijkheid heeft om parkeerplaatsen bij te huren op een afgesloten (middels slagboom) parkeerterrein bij de waterkant. Huurprijs per plaats € 350,– excl. BTW op jaarbasis.

BESTEMMING
De huidige bestemming betreft “Recreatie”. Volgens deze bestemming zijn toegestaan de navolgende vormen van bedrijfsmatig gebruik behorende tot: dagrecreatie; watersport en recreatievaart; ligplaatsen voor pleziervaartuigen.

AANVANGSHUURPRIJS
De huurprijs bedraagt € 1.100,– per maand, excl. BTW en servicekosten.

SERVICEKOSTEN
Huurder is een voorschotbedrag op de servicekosten verschuldigd ter hoogte van € 150,– per maand, excl. BTW voor het gebruik van energie en water, onderhoud buitenterrein en het jaarlijke onderhoud van de C.V. ketel. Er zijn tussenmeters aanwezig voor elektra en gas. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de levering van de communicatieve diensten.

HUURTERMIJN
Bij voorkeur 5 jaar + 5 optiejaren, waarbij kortere termijnen bespreekbaar zijn.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

AANVAARDING
In overleg, kan snel.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 30-01-2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.
Deze documentatie kan derhalve niet als een aanbieding worden beschouwd